Tôi nhớ lại câu nói tức giận của cô giáo dạy piano cho tôi khi tôi còn bé

Tôi nhớ lại câu nói tức giận của cô giáo dạy piano cho tôi khi tôi còn bé “Có thể không bao giờ em chơi nhạc Mozart được như Arthur Schnabel nhưng không có lý do gì em lại không chơi được các gam như ông ta cả”. tai facebook Điều mà cô giáo tôi quên không thêm vào hay có lẽ điều này là đương nhiên với bà- là việc chính những người chơi dương cầm giỏi nhất cũng không thể chơi nhạc Mozart theo đúng cách mà họ đã từng chơi, trừ phi họ luyện tập các gam hàng ngày.

Nói cách khác, không có lý do gì mà một người bình thường lại không thể luyện tập để có được một khả năng nhất định trong một nguyên tắc thực hành nào đó. tai facebook Trở nên thành thạo hay điêu luyện có thể khó khăn, do điều này đòi hỏi tài năng đặc biệt. Song để có tính hiệu quả thì cái chúng ta cần chỉ là khả năng mà thôi.

Đây là năm nguyên tắc thực hành cần thiết- năm thói quen tư duy cần phải nhớ để có thể trở thành nhà điều hành hiệu quả.

Xử lý đối với hành vi kinh doanh trái phép

Tôi nhớ lại câu nói tức giận của cô giáo dạy piano cho tôi khi tôi còn bé

1. Các nhà điều hành hiệu quả phải biết thời gian của họ được sử dụng như thế nào. Họ quản lý nguồn thời gian ít ỏi một cách có hệ thống, luôn kiểm soát được thời gian.

2. Các nhà điều hành hiệu quả tập trung vào những đóng góp bên ngoài. Họ nên dồn mọi nỗ lực của mình để đạt kết quả chứ không phải chỉ có làm việc. camera360 Họ thường khởi đầu bằng câu hỏi: “Người ta kỳ vọng kết quả gì ở tôi?” hơn là với công việc cần hoàn thành, hay các kỹ thuật và công cụ.

Bạn có thể xem thêm bài viết trong mục Tổng hợp tại website http://simtamhoa.org

3. Các nhà điều hành hiệu quả làm việc dựa trên các điểm mạnh- Điểm mạnh của bản thân, của cấp trên, của đồng nghiệp, cấp dưới, điểm mạnh trong các tình huống; tức là họ có thể làm, có thể tận dụng. Họ không đi từ các điểm yếu, không bắt đầu với những việc mà họ không thể làm được.