Thế giới Archive

nha-chu-ay-lai-rat-kho-khan

Nhà chú ấy lại rất khó khăn

Nhà chú ấy lại rất khó khăn, sau khi bán táo buổi sáng, chú ấy lại đến chỗ khác làm thêm kiếm tiền. Buổi sáng, lúc mình đi ngang qua đây, thường xuyên đưa cho chú ấy 50 nghìn để lấy hai …