vi tri vinhomes metropolis Archive

do-la-dieu-khong-the

Đó là điều không thể

 “Kael, anh nói đúng, em sẽ không bao giờ được phép từ bỏ… Em sẽ phải luôn sẵn sàng đối mặt với những con thây ma, những con “quái vật” khác… đang ở ngoài kia, và cả con quái vật này nữa …