du hoc han Archive

khung-hoang-no-nuoc-ngoai-p4

Khủng hoảng nợ nước ngoài (P4)

Do thiếu hiệu quả về quản lý kinh tế kém như chỉ ra trước đây ở Nigeria, các nước Nigei'ia, Zaừe, Ghana và các chính phủ quân sự Mỹ La—tinh trong những năm 1970, đã không tăng được xuất khẩu để du …