du an Vinhome Thang Long Archive

nhung-nguoi-ung-ho-quy-dinh

Những người ủng hộ quy định

Những người ủng hộ quy định này cho rằng, nước giải khát gây ra mối nguy hiểm nghiêm trọng cho sức khỏe của trẻ, trong khi những người phản đối lại nói rằng điều này là không công bằng, hơn nữa việc …