Điều kiện du học Nhật Bản Archive

Nhà chế tạo ô tô

Nhà chế tạo ô tô

Thực trạng này phản ánh xu thế các nhà chế tạo ô tô Nhật Bản lập các cơ sở sản xuẫt ở nước ngoài, giảm xuất khẩu trực tiếp từ Nhật Bản, chứ không phải do bản thân sức cạnh tranh nói …