dịch vụ kế toán thuế trọn gói Archive

khong-che-tai-chinh-p2

Khống chế tài chính (P2)

Đấu tranh chống lại sự khống chế tài chính, mang tính chính trị nhiều hơn là tính kinh tế, co' thể dịch vụ kế toán thuế trọn gói giảm lạm phát. Tự do hoá tài chính đưa ra đòi hỏi phải bỏ …