Ta giao nhiệm vụ cho linh hồn con được giao nhiệm vụ cho linh hồn của những người ở các giáo xứ El Torn

niềm tin của những người sùng đạo. Sự nhiệt thành của những người hành hương tại những thánh điện như vậy rất lớn; không hiếm cảnh bột đá hoặc chất bẩn từ đền thờ được trộn với nước để làm thuốc. Nhưng tôi không cho rằng hầu hết nhân chứng cố ý tạo ra toàn bộ mọi việc. Còn có điều gì đó khác cũng đang diễn ra.

Gần như tất cả những đề nghị cấp bách của Đức Mary đều đáng chú ý vì tính chất rất dung dị của chúng – chẳng hạn, trong sự kiện hiện thân năn 1483 này tại Catalonia:

Ta giao nhiệm vụ cho linh hồn con được giao nhiệm vụ cho linh hồn của những người ở các giáo xứ El Torn, Milleras, El Salent, và Sant Miquel de Campmaior để giao nhiệm vụ cho linh hồn của những giáo sĩ phải yêu cầu dân chúng nộp thuế thập phân và thực hiện mọi nghĩa vụ với nhà thờ và hoàn trả những thứ không phải của họ mà họ lén lút hoặc công khai cất giữ cho những người chủ đích thực trong vòng 30 ngày, vì điều này rất cần thiết, và tuân thủ ngày Chủ nhật thánh.

Và thứ hai là họ cần chấm dứt và thôi ngay việc bang bổ, họ cần nộp những khoản cứu tế thông thường mà tổ tiên đã khuất của họ ủy nhiệm lại.

Thường sự hiện thân chỉ được nhìn thấy sau khi nhân chứng thức giấc. Francisca la Brava xác nhận vào năm 1523 rằng bà đã rời khỏi giường “mà không biết liệu mình có còn kiểm soát được các giác quan của mình không,” mặc dù trong bản khai sau này, bà nói hoàn toàn tỉnh táo. (Điều này trả lời cho một câu hỏi cho phép dự án Vinhomes Golden River có sự thay đổi các khả năng: hoàn toàn tỉnh táo, ngủ lơ mơ, 

Bạn có thể xem thêm bài viết trong mục Ẩm thực tại website http://simtamhoa.org