Ông Niệm mắm môi mắm lợi gò lưng đạp

Ông Niệm mắm môi mắm lợi gò lưng đạp, chiếc xe nhảy chồm chồm, gió nam ồ ồ thổi lật tung chiếc mũ cối; lúc đó ông mới nghe tiếng người léo chéo, ngẩng lên, đã thấy hai chiếc F105 ở ngay đỉnh đầu. Quẳng chiếc xe như con trâu già vào vệ cỏ, ông Niệm lăn xuống hào bên đường. Sau khi quành một vòng, hai chiếc máy bay đột ngột ngỏng hai cái đầu nhọn hoắt, đè phía trời xanh đâm lên. Đó là dấu hiệu chúng đã xác định được mục tiêu, bắt đầu tăng tốc lấy độ cao để bổ nhào cắt bom hoặc phóng hỏa tiễn. Trong nháy mắt, cùng với tiếng máy bay cắt không khí loác xoác, loảng xoảng, là tiếng bom rít qua đầu. Trong mớ âm thanh hỗn tạp ấy, có tiếng râm ran của khẩu đội 12 du an Vinhome Thang Long ly 7 dân quân xã trực ở hai đầu cầu Chánh Hòa. Cả đoạn hào chợt nảy lên, rung bần bật trong tiếng nổ chát tai, đất đá rơi rào rào. Mấy cột khói đen như những chiếc nấm trùm lên phía ngầm cầu. Có chuyện rồi, ông Niệm nghĩ, và lần theo lối hào vào ngôi nhà cạnh đường tìm hầm trú ẩn.

Con đường quốc lộ số một và con đường hỏa xa biet thu Vinhomes Thang Long Bắc – Nam vào địa phận xã Đại Hòa thì gần như chạy song song, cách nhau vài chục bước chân. Chúng cùng vượt qua sông Dinh bằng hai chiếc cầu có từ hồi Pháp. Chiếc cầu của đường hỏa xa cao lồng lộng, trong khi chiếc cầu đường bộ chùng xuống như một cái võng. Mùa lũ năm nào cầu cũng bị ngập nước. Thời chưa có đập Đá Mài, nhiều cây gỗ to trôi về mắc lại trên cầu khi cơn lũ đi qua. Cả hai chiếc cầu này cùng bị đánh sập ngay những ngày đầu cuộc chiến tranh phá hoại của Mỹ. Người ta đổ đá hộc vào những cái 

Thông tin hữu ích bạn đang đọc có rất nhiều tại chuyên mục Dịch vụ và Giải trí trong website http://simtamhoa.org