Nhà chế tạo ô tô

Thực trạng này phản ánh xu thế các nhà chế tạo ô tô Nhật Bản lập các cơ sở sản xuẫt ở nước ngoài, giảm xuất khẩu trực tiếp từ Nhật Bản, chứ không phải do bản thân sức cạnh tranh nói chung của các hãng Nhật Bản giảm đi. Có 3 lý do khiến các nhà chế tạo ô tô Nhật Bản sản xuất ở nước ngoài. Lý do thứ nhát xuất dịch vụ chứng minh tài chính phát từ mục đích muốn khai thác, thiết kế và chẽ tạo sản phẩm ở nơi gần với khách hàng nhằm cung cấp hàng hóa phù hợp nhất. Làm ra sản phẩm đúng với yêu càu của thị trường, đó là điều cơ bản trong phương pháp tiếp thị.

Tiếp theo các nhà sản xuất đồ điện dân dụng, các nhà chế tạo ô tô Nhật Bản cũng đã thâm nhập vào Mỹ và châu Âu

Mục đích của họ là để tiếp cận thị trường, cho nên địa điểm đàu tư sản xuất http://dichvuketoanthue.com ở nước ngoài là Mỹ, châu Âu và Mê-hi-cô. Đó là một trong những lý do khiến các hãng tích cực đầu tư vào các nước trên thề giới. Nhưng việc sản xuát tập trung ở Nhật Bản cũng có tác dụng giảm chi phí sản xuất nhờ phương pháp 'sản xuất hàng loạt, khó có thể vứt bỏ phương thức sản xuầt trong nước và cung cáp cho thề giới qua xuất khẩu, cho nên trong nửa đầu Điều kiện du học Nhật Bản thập kỷ 80 các nhà chẽ tạo ô tô Nhật Bản vẫn chưa nhát trí ý kiền về vẫn đề này.

Lý do thứ hai là tránh gây mâu thuẫn trong thương mại. Bước vào thập kỷ 80, ô tô do Nhật Bản sản xuất có giá rẻ, tính năng tốt và bền đã bắt đàu ồ ạt đổ vào thị trường châu Âu và Mỹ. Các hãng chế tạo ô tô của Mỹ và châu Âu bị yễu thế trong cuộc cạnh tranh với ô tô do Nhật Bản sản xuất ngay trên thị trường nước mình, từ đó xảy ra tình trạng thất nghiệp ở các nước này. Vì thể, để có thể sử dụng được lao động của nước sở tại, các hãng chể tạo ô tô Nhật Bản đã xây dựng nhà máy sản xuất ngay ở những nước đó.

Lúc đầu do chưa có nhà máy sản xuất phụ tùng nên các phụ tùng càn thiết được đưa từ Nhật Bản vào, chỉ tiến hành tại nước sở tại khâu lẳp ráp cuối cùng và kiểm tra xe, khi đã có hệ thống sản xuất các phụ tùng càn thiết tại nước sở tại thì các hãng chẽ tạo ô tô Nhật Bản đã chuyển dàn sang sản xuát từ khâu đàu đen khâu cuối.

Chủ đề Mẹ và Bé nếu bạn quan tâm có thể thường xuyên xem tại http://simtamhoa.org