Mồ Côi chẳng nói chẳng rằng

Nói rồi, nàng sai nàng hai đi lấy cho Mồ Côi một chén rượu. Nàng hai bĩu môi, đùn việc cho nàng ba. Nàng ba nhổ bọt phì phì nhưng không đùn việc cho ai được. Nàng đành đứng lên, đi lấy cho Mồ Côi một chén rượu. Vừa đưa chén rượu cho Mồ Côi, nàng vừa quắc mắt, dằn giọng:

– Nhà ngươi uống mau rồi đi ngay. Cha ta về, trông thấy ngươi ở đây thì cái đầu ngươi không còn nữa đâu. Liệu đấy! Uống mau!

Mồ Côi đón lấy chén rượu, ngồi xuống nhắm với thịt chim. Chú uống hết chén rượu nhưng chỉ ăn hết có cái đầu và cái cổ con chim sẻ. Mồ Côi lại xin thêm một chén rượu nữa. Nàng ba lại phải bỏ tay thêu, đứng lên đi lấy thêm rượu cho Mồ Côi. Mồ Côi lại ngồi xuống, uống rượu với thịt chim. Chú uống cạn chén rượu thứ hai mà mới ăn hết thêm một cái cánhcon chim sẻ bé tí. Mồ Côi lại đưa chén cho công chúa ba xin thêm một chén rượu nữa. Nàng ba lại phải đứng lên đi lấy cho Mồ Côi một chén rượu khác. Mồ Côi ngồi xuống ăn uống. Chú uống hết chén rượu thứ ba và nhai hết một cánh chim nữa. Còn thịt chim, Mồ Côi lại nằn nì xin rượu nữa. Nàng ba giận quá, vì cứ phải bỏ tay thêu, đứng lên ngồi xuống phục dịch Mồ Côi mãi. Nàng bèn chạy vào trong nhà, ôm cả chum rượu ra cho Mồ Côi. Nàng quát:

– Đây! Uống ngay đi! Uống bao nhiêu nữa thì uống. Uống cho nhanh rồi liệu mà xéo cho nhanh!

Mồ Côi chẳng nói chẳng rằng. Chú ngồi xuống uống rượu nhắm với thịt chim. Nhắm hết thịt con chim sẻ bé tí, chú uống đến hai chục chén rượu. Ăn uống xong, chú lăn quay ra, nằm trên thời trang nữ kiểu sân rồng. Chú kêu vang lên:

– Trời đất ơi! Cha mẹ ơi! Ba tướng tri kỷ ơi! Ba công chúa cấm cung cho tôi uống rượu say quá! 

Bạn là người đang có nhu cầu về Nội, Ngoại thất vậy hãy truy cập website của chúng tôi http://simtamhoa.org để có thông tin hữu ích nhé !