Mẹ và Bé Archive

dang-cao-gay-lung-hoi-cong

Dáng cao gầy lưng hơi còng

Dáng cao gầy, lưng hơi còng, tuổi trung niên của ông chắc đã qua lâu lắm rồi. Chúng tôi chào nhau tòa căn hộ vinhomes metropolis liễu giai và tiếp tục công việc của mình. Thỉnh thoảng tôi lại liếc trộm ông. …
Nhà chế tạo ô tô

Nhà chế tạo ô tô

Thực trạng này phản ánh xu thế các nhà chế tạo ô tô Nhật Bản lập các cơ sở sản xuẫt ở nước ngoài, giảm xuất khẩu trực tiếp từ Nhật Bản, chứ không phải do bản thân sức cạnh tranh nói …