Kiểm tra và đánh giá ứng viên

thể thấy, có những kỹ năng dễ xác định (như yêu cầu về bằng cấp, học vấn) nhưng một số kỹ năng lại không dễ xác định (như kỹ năng giao tiếp), chúng chỉ được đánh giá thông qua cuộc phỏng vấn (chính thức) hoặc tiếp xúc (không chính thức) khi nhà tuyển dụng gặp mặt các ứng viên và đưa ra các câu hỏi đánh giá.

Một hồ sơ cá nhân chính là “danh sách mua sắm” của nhà tuyển dụng giúp họ nhận diện ứng viên lý tưởng. Khi ứng tuyển vào một vị trí vinhomes metropolis nào đó, bạn cần làm rõ những điều khiến bạn có thể trở thành “ứng viên lý tưởng” cho vị trí đó, bằng cách tự đặt cho mình câu hỏi: Họ đang trông đợi điều gì ở mình?

Bạn có thể sử dụng một hồ sơ cá nhân như dưới đây làm danh mục rà soát để không bỏ sót bất kỳ yếu tố nào.

2. Kiểm tra và đánh giá ứng viên

Bên cạnh việc xây dựng một hồ sơ lý tưởng để xác định tiêu chí với các ứng viên, việc việc kiểm tra và đánh giá ứng viên còn được thực hiện theo một quy trình. Trước khi mời ứng viên tới phỏng vấn, nhà tuyển dụng sẽ xác định các tính cách tiêu biểu, kỹ năng và kiến thức mà một ứng viên lý tưởng phải có. Trong quá trình lựa chọn, các ứng viên sẽ được yêu cầu hoàn tất bài kiểm tra để đánh giá xem họ có những phẩm chất này không.

Phạm vi kiểm tra có thể dao động từ một bài kiểm tra ngắn khoảng năm phút cho tới việc hoàn tất cả một bài kiểm tra dài suốt cả ngày, bao gồm các kiểm tra, đánh giá và phỏng vấn.

Thông thường, việc kiểm tra, đánh giá ứng viên để nhằm xác định được kiến thức, kỹ năng của ứng viên cũng như đánh giá tính cách, ngoại hình, thể lực và khả năng thích ứng với công việc và môi trường làm việc; các bài kiểm tra, đánh giá dưới dạng bảng câu hỏi hoặc bài kiểm tra. 

Bài viết trong chuyên mục Giải trí được cập nhập hàng tuần, để tham khảo thêm thông tin vui lòng truy cập http://simtamhoa.org