Khống chế tài chính (P2)

Đấu tranh chống lại sự khống chế tài chính, mang tính chính trị nhiều hơn là tính kinh tế, co' thể dịch vụ kế toán thuế trọn gói giảm lạm phát. Tự do hoá tài chính đưa ra đòi hỏi phải bỏ trần lãi suất (hoặc chí ít thì cũng đưa chúng lên ngang với mức lãi suất thị trường), đưa ra các động cơ về mặt thị trường cho các người quản lý ngân hàng, khuyến khích thị trường chứng khoán tư nhân và giảm dự trữ bắt buộc, ỏ mức lãi suất cao hơn (mức cân đối thị dich vu ke toan gia re trường), các ngân hàng phát hành nhiều tín dụng hơn, tăng năng lực của nền kinh tế và đẩy lùi áp lực lạm phát.

Ngân hàng hồi giáo

Việc tự do hóa thương mại (thường) đe dọa các nhà công nghiệp cạnh tranh nhập khẩu co' ảnh hưởng về chính trị, làm tăng cạnh tranh về sản phẩm và giảm giá nhập khẩu (xem chương 18), giảm giá đầu vào và sự lạm phát xuat khau lao dong nhat ban chi phí đẩy. Khi đạo hồi cũng như cộng đồng người Thiên chúa giáo đầu thời kỳ Trung cổ giải thích việc cấm lợi tức bàng kinh thánh, đã khuyến khích việc coi lợi nhuận là thu nhập của giới chủ doanh nghiệp cùng với vốn tài trợ. Hơn nữa, cũng như các ngân hàng phương Tây, ngân hàng hồi giáo là các tổ chức trung gian tài chính giữa những người để dành, người đầu tư và người quản lv hệ thống thanh toán của nền kinh tế. Những người gửi tiền ngân hàng được đối xử như họ đã là cổ đông của ngân hàng.

Ngân hàng hồi giáo thu lãi thông qua việc định giá tâng lên (ví dụ, khi mua một ngôi nhà, sau đo' bán lại nó với mức giá cao hòn và đòi hỏi người mua thanh toán trong 25 năm) hay chia sẻ lợi nhuận, các khoản tiền gửi không cđ lãi suất (khối quỹ chung dành để cho nhà đầu tư — là những người gửi tiền vay). Các ngân hàng này hoạt động đồng thời với các ngân hàng truyền thống ở những nước như Malaysia, còn ở Iran (1979-89) thời Ayatollah Ruhollah Khomeini và Pakistan (1985—88) thời Mohammad Zia ul – Hag, chính phủ loại trừ các giao dịch có lãi suất ra khỏi hệ thống ngân hàng.

Hoạt động ngân hàng không có lợi tức có thể cải thiện co' hiệu quả vì lợi nhuận không chịu được sự ràng buộc của các biện pháp quản lý lãi suất. Thật vậy, nhà kinh tếMohsin s. Khan của W,B, và I.M,F, lập luận rằng hệ thống ngân hàng Hồi giáo, với việc tham gia cổ phần của nó, ổn định hơn hệ thống ngân hàng phương Tâv, vì những biến động được thủ tiêu bàng cách thay đổi giá trị số tiền gửi do công chúng nắm. Việc phân chia lợi nhuận gặp kho' khăn ở những nơi mà các đơn vị kinh doanh sử dụng kế toán kép để trốn thuế, gây kho' khăn cho ngân hàng khi xác định lợi nhuận của họ.

Xem thêm bài viết trong mục Ô tô, xe máy tại website http://simtamhoa.org