Đồng minh cũng quan trọng

Những điều đẩu tiên: Đừng đến gặp chủ mới để trình bày tất cả những ý kiến vĩ đại bạn có, để chứng tỏ bạn đang ở vị trí mới này. Bạn thực sự thuộc về nó, nếu không bạn đã không được trao cơ hội này. Thay vào đó, hãy tham gia vào việc giúp dỡ người gác cổng mới của bạn. Tìm ra những gì chủ mới muôn nhìn thấy bạn thể hiện và làm việc. Tìm ra cách tôt nhất có thể phục vụ cho người gác cổng mới và http://www.shopconverses.com/giay-converse-nam những mục đích của người gác cổng mới chứ không phải mục đích của bạn.

Đồng minh cũng quan trọng

Hỏi người gác cổng mới chuẩn mực lý tưởng nhất là gì cho sự thành công của phòng này, điều gì có thể giúp người gác cổng mới làm việc dễ hơn; điều gì có thể hỗ trợ người gác cổng mới đạt mục đích; người gác cổng mới cảm thấy thế nào về những ưu tiên hàng đầu của bạn khi bạn bắt đầu. Tiếp cận này sẽ không chỉ tiến hành một phương pháp nhằm xây dựng một sự Điện thoại iphone 6 plus chính hãng cộng tác thành công với người gác cổng mới của bạn mà còn giúp bạn xác định những lĩnh vực quan trọng nhất cho mình và dội ngũ của bạn tập trung nhằm có được tầm ảnh hưởng tối đa.

Đảm bảo rằng bạn quay lại mỗi ba tháng hay gần như thế để có mặt và đảm bảo rằng người gác cổng mới cảm thấy bạn đang phục vụ ở cấp độ cao nhất có thể cho người gác cổng mới và cho mục đích của người quan trọng này. Nếu cần điều chỉnh, bạn hãy thực hiện ngay. Cho dù người gác cổng mới có bao nhiêu người quản lý Điện thoại iphone SE dưới trướng trong hệ thống cấp bậc thì việc tiếp cận này sẽ tự động làm cho bạn thành tài sản quí nhất của người này. Hầu hết những người quản lý mói phớt lờ những đội khác và phòng khác mà họ phải làm việc khi họ cần điều gì đó.

Đây là cách tôt cho việc tạo ra vật cản thay vì tạo ra sự cộng tác hữu ích. Những phòng khác và những người quản lý khác sẽ tự nhiên ngờ vực về gã mới đến này! Một vài người có thể chống lại bạn nếu họ cảm thấy ái ngại. Cách tốt nhất để xoa dịu khuynh hướng này là đến gặp họ trước, đề nghị chính bạn và đội của bạn giúp đỡ họ. Mở ra cánh cửa phục vụ đến những phòng mà bạn lệ thuộc sẽ khơi dậy trong họ cách phục vụ tốt nhất cho bạn. Bạn có thể sẽ yêu cầu ủng hộ, dựa vào.họ, và bạn sẽ tạo ra một đồng minh mạnh mẽ nhất trong công ty để đạt được bất kỳ mục tiêu nào bạn muôn.

Nội dung bạn đang xem còn rất nhiều trong chuyên mục Nhà đất, nếu bạn quan tâm nhiều chủ đề hơn vui lòng truy cập http://simtamhoa.org