Công nghệ Archive

cau-la-ke-noi-doi-toi

Cậu là kẻ nói dối tồi

“Cậu là kẻ nói dối tồi,” cậu ta nói, vẫn cười. “Kẻ tồi nhất mình từng gặp.” Tôi chống tay lên hông và ngầm ám chỉ một câu: “Nhắc lại xem?” “Lại đây,” cậu ta nói, nâng tôi dậy. Tôi bối rối, …