Chứng khoán Archive

lam-tho-dai

Lãm thở dài

– Ai ngờ đâu sự thể lại ra nông nỗi này. – Nếu cái kẻ đó đã đột nhập vào trong và mời được rượu lão thầy mo, hẳn phải là người mà lão quen mặt. Không ai đi uống rượu mời …