Các loại lưu trữ khác nhau

Hosting 49 – Cơ sở lưu trữ cho trang web của bạn trên Internet

Một phần tiện ích hệ thống khác mà bạn cần để mắt đến trước khi trang web của bạn được đưa vào sử dụng là hệ thống lưu trữ . Trang web đã hoàn tất của bạn sẽ có các tập tin, các ứng dụng và có thể là một cơ sở dữ liệu nữa, tất cả đều nằm trong một máy tính kết nối vĩnh viễn với Internet. Máy tính này là máy chủ web của Quat tran bạn và sẽ chạy một phần mềm đặc biệt, chấp nhận các yêu cầu từ các trình duyệt web của người sử dụng và cung cấp các trang web phản hồi. Nó phức tạp hơn thế, nhưng về cơ bản đó là những gì bạn cần biết.

Trừ khi bạn là thành viên của một tổ chức lớn với trung tâm dữ liệu riêng, kết nối vĩnh viễn với đường truyền Internet, nếu không khả năng rất lớn là bạn sẽ không lưu trữ trang web của bạn trong nội bộ. Khả năng lớn hơn nữa là bạn Đồ chơi gỗ sẽ có một giải pháp lưu trữ thông qua một nhà cung cấp lưu trữ chuyên biệt.

Các loại lưu trữ khác nhau

Về cơ bản, có ba loại lưu trữ khác nhau được cung cấp bởi các công ty lưu trữ – tất cả đều hoàn toàn có thể chấp nhận được cho trang web của bạn. Lựa chọn của bạn phụ thuộc phần lớn vào ngân sách, lưu lượng truy cập dự đoán đến trang web và mức độ kiểm soát mà bạn muốn có đối với cấu hình máy chủ (dù bạn cần phải cài đặt phần mềm tùy chỉnh riêng, thay đổi các thiết lập bảo mật, cơ cấu các tùy chọn máy Quan au nu chủ web, v .v…)

Bạn phải chú ý tránh các tài khoản lưu trữ “miễn phí”. 

Chủ đề Dịch vụ và Giải trí nếu bạn quan tâm có thể thường xuyên xem tại http://simtamhoa.org